Partnere & deltakere

The Art VAPO project ledes av Geir Davidsen, førsteamanuensis I utøvende musikk og euphonium ved Musikkonservatoriet, UiT – Norges arktiske universitet sammen med Hilde Synnøve Blix, professor i musikkpedagogikk og ear hørelære ved Musikkonservatoriet, UiT, og Amund Sjølie Sveen, frilans performancekunstner, Tromsø/Oslo. Prosjektet involverer ansatte og studenter fra Musikkonservatoriet i tillegg til partnerorganisasjoner som Festspillene i Nordnorge, Nordting og SIU-prosjektet UArctic World Ensemble. 

Den kunstneriske forskningsgruppen ARcTic Sustain (UiT) samarbeider med kunstnere og komponister som:

  • Karin Rehnqvist
  • Christopher Jette
  • Kristine Hansen
  • Erik Stifjell
  • Karsten Brustad
  • Anneli Drecker
  • Frode Fjellheim